Dekodery akcesoriów

Dekodery akcesoriów są przeznaczone do sterowania w systemie DCC różnego typu urzadzeń funkcjonujących na makiecie kolejowej: rozjazdów, rozsprzęgaczy, semaforów, oświetlenia itp.

Dekodery akcesoriów w przeciwieństwie do dekoderów lokomotyw pracują na innych adresach, tzw. adresach akcesoriów i reagują na polecenia przeznaczone dla tego typu urządzeń. Z reguły dekodery akcesoriów posiadają kilka grup wyjść nazywanych też urządzeniami (przeważnie cztery) oraz po dwa wyjścia na każdą grupę / urządzenie.

W różnych systemach stosuje się różne sposoby adresowania urządzeń. W MultiMouse Roco podawany jest numer urządzenia od 1 do 2048. W innych systemach adresowanie może odbywać się poprzez określenie adresu dekodera oraz adresu grupy wyjść (0-3) a czasem również dodatkowo numeru wyjścia w grupie (0 lub 1).

Poniżej zaprezentowane zostały opisy wybranych dekoderów akcesoriów.

 

Dekodery do smodzielnego wykonania, tzw. DIY

 

 

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym