Programowanie mikrokontrolerów za pomocą programu IC-PROG

Programowanie mikrokontrolerów za pomocą programu IC-PROG

Po pierwszym uruchomieniu programu należy skonfigurować parametry programatora. W naszym przypadku wybieramy JDM oraz port do którego podłączamy urządzenie.
W przypadku, gdy pracujemy pod Windows 95/98/Me należy wybrać Interfejs 'Bezpośredni I/O', natomiast pod Windows NT/2000/Xp wybieramy 'Windows API' (dodatkowo musimy skopiować do katalogu programu IC-Prog plik icprog.sys oraz zaznaczyć opcję 'Włącz sterownik NT/2000' w oknie konfiguracji programu).

 

Do zaprogramowania mikrokontrolera potrzebny jest przede wszystkim kod programu. Jeśli posiadamy tylko kod źródłowy w języku assemblera, musimy go skompilować np. za pomocą programu MPASM lub MPLAB, które można za darmo pobrać ze strony www.microchip.com. Programy napisane przy użyciu innych języków należy skompilować odpowiednim kompilatorem dla danego języka. Generalnie, potrzebujemy skompilowany plik binarny, w przypadku dekodera do lokomotywy jest to plik decoder.hex.
W programie IC-Prog wybieramy rodzaj programowanego urządzenia (np. PIC16F84A), ładujemy plik z kodem oraz ustawiamy oscylator HS i 'fuses': WDT - On, PWRT - Off, CP - Off.

 

Następnie wkładamy mikrokontroler w podstawkę programatora podłączamy do komputera i wybieramy z menu opcję 'Polecenia | Programuj wszystko'. Na ekranie pojawia się pasek postępu i po chwili mamy zaprogramowany procesor.

 

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym