Dekodery funcyjne

    Dekodery funkcyjne są przeznaczone do sterowania w systemie DCC dodatkowymi funkcjami pojazdów. Standardowe dekodery jazdy mają często tylko dwa wyjścia funkcyjne przeznaczone z reguły do sterowania oświetleniem. Po zastosowaniu dodatkowego dekodera funkyjnego mamy do dyspozycji, w zależności od specyfikacji dekodera, kilka dodatkowych wyjśc, którymi możemy obsłużyc inne urządzenia w pojeździe, takie jak: oświetlenie kabiny maszynisty, ruchome wentylatory, automatyczne sprzęgi, generatory dymu, serwomechanizmy itp.
Dekodery funkcyje pracują na adresach lokomotyw, i obsługują takie same pakiety DCC jak dekodery jazdy. Różnią się tym, że zamiast układu sterowania silnikiem mają zaimplementowaną obsługę różnych efektów oświetleniowych lub urządzeń wymagających specyficznych sygnałów sterujących.
W handlu są również dostępne dekodery, które nie są bezpośrednio podłączane do źródła sygnału DCC (np zbieraki prądu z kół lokomotywy), a poprzez interfejs SUSI bezpośrednio do dekodera jazdy w taki interfejs wyposażonego. W tym przypadku są one widoczne w systemie jako rozszerzenie standardowego dekodera jazdy.

Przykładowe dekodery funkcyjne:

 

Dekodery oświetlenia wagonów osobowych

 

Poniżej kilka zdjęc wykonanego we własnym zakresie dekodera oświetlenia do wagonów osobowych PIKO HOBBY. Możliwości sterowania oświetleniem są następujące:

  • Oświetlenie końca wagonu zmienne w zależności od kierunku jazdy, zapalane niezależnie (Funkcja F0).
  • Oświetlenie przedziału pasażerskiego załączane funkcją F1.
  • Oświetlenie przedsionków załączane funkcją F2.
  • Oświetlenie działa również przy zasilaniu ANALOGOWYM.

  Image
Płytka dekodera z zamontowanymi płytkami oświetlenia końca wagonu

Image
Oświetlenie końca wagonu na diodach SMD

Image
Płytka zamontowana wewnątrz obudowy wagonu

Image
Odbiór prądu z kół

Image
  Efekt końcowy

 
 Pliki projektu płytki oświetleniowej z dekoderem DCC do wagonów Piko Hobby
 
  Nazwa pliku Opis Pobierz
backlight.brd Projekt opcjonalnej płytki świateł końcowych w formacie Eagle Download
dcc_isr.HEX Skompilowany kod do zaprogramowania mikrokontrolera pochodzący ze strony Paco Canada http://www.tinet.cat/~fmco/home_en.htm Download
backlight.pdf Rozmieszczenie elementów na płytce świateł końcowych Download
backlight.sch Schemat opcjonalnej płytki świateł końcowych w formacie Eagle Download
backlight_brd.pdf Projekt opcjonalnej płytki świateł końcowych w formacie PDF Download
backlight_sch.pdf Schemat opcjonalnej płytki świateł końcowych w formacie PDF Download
LightDecPH01.sch Schemat płytki oświetleniowej z dekoderem DCC w formacie Eagle Download
LightDecPH01.pdf Rozmieszczenie elementów na płytce dekodera Download
LightDecPH01_brd.pdf Projekt płytki oświetleniowej z dekoderem DCC w formacie PDF Download
LightDecPH01.brd Projekt płytki oświetleniowej z dekoderem DCC w formacie Eagle Download
LightDecPH01_sch.pdf Schemat płytki oświetleniowej z dekoderem DCC w formacie PDF Download

Schematy i płytki drukowane zostały przygotowane za pomocą darmowej wersji programu EAGLE Layout Editor 5.xx, który można pobrać ze strony firmy CADSoft.

 
 
Wszystkie opracowania są własnością intelektualną ich autorów, na stronie zostały umieszczone tylko w celach informacyjnych. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych jest możliwe wyłącznie za zgodą autorów.
Schematy i płytki drukowane zostały opracowane przeze mnie na podstawie opisów dostępnych w Internecie. Układy zostały przetestowane, jednak NIE PONOSZĘ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI za ewentualne szkody spowodowane eksploatacją opisanych urządzeń.   
 

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym